Klasskassan

klarslidepaket
Alla är olika

Att ta hänsyn till klasskassan när man väljer resmål är ganska logiskt. Klassäventyret.se försöker att hålla paket som ska passa så många klasskassor som möjligt. En del har samlat i åratal, en del har precis börjat, vissa säljer kakor andra tulpaner. En del klasser har 10 elever andra 56. Med andra ord så har alla klasser sina egna förutsättningar för resor och övernattningar.

På den här sidan samlar vi matnyttig information om just klasskassor och deras chanser att öka…

Hur kan vi förbättra klasskassan?

Det finns idag en uppsjö företag som riktar sig till klasser och föreningar som vill dryga ut sina kassor. Fördelen med att sälja företagens produkter är många, ni slipper hålla lager, ni blir inte stående med saker ni inte kan sälja, erkända varumärken, företagen erbjuder oftast säljhjälp och tips m.m.
Vad gäller provision och förtjänst är företagen idag väldigt lika. Det viktigaste att tänka på innan man bestämmer vilket företag man vill samarbeta med är att ta reda på vad ni tror ni kan sälja och vad eleverna tycker är kul att sälja.

TeamDreams

I år har vi ett otroligt bra erbjudande tillsammans med fantastiska TeamDreams!
Säljer ni TeamDreams produkter samt bokar en klassresa med övernattning hos Klassäventyret.se så sparar ni 2.000:-

En riktigt bra intäkt i klasskassan!

Andra förslag

Att tjäna pengar till klasskassan kan göras på hur många sätt som helst. Förutom att sälja produkter från företag kan man låta fantasin skena iväg.

DISCO
 – anordna disco på skolan

LOPPIS – Anordna en loppmarknad, det finns nog mängder med saker som anses vara skräp hos er men guld värt hos andra.

FÖRSÄLJNING – Baka bullar och knacka dörr, gör en skoltidning ni kan sälja. Här kan man komma på många bra saker att sälja.

TJÄNSTER – Enklare tjänster kan utföras, hundpromenader, barnvakt, räfsa löv, klipp gräs, tvätta bilar m.m

Hur bör vi förvara pengarna?

Att förvara klasskassan på ett säkert sätt är ett måste, madrassen fungerar inte längre. Då de flesta klasskassor eller klasser inte har något organisationsnummer är det enklaste sättet att öppna ett vanligt personkonto hos banken. Personkontona kan sedan kopplas till flera klassföräldrar, tex kan man hos Handelsbanken ha upp till 5 kontohavare kopplade till ett personkonto. De allra flesta banker kan också sätta upp regler vad gäller uttag, ska alla kontohavare tillåtas ta ut pengar eller måste detta ske i grupp. Den enda nackdelen med att ha ett gemensamt personkonto för klasskassan är att de föräldrar som ska ta ansvaret måste vara kunder hos samma bank.

Det är också viktigt att att de ansvariga för klasskassan med jämna mellanrum redovisar inkomster och utgifter och kontots saldo för elever och övriga klassföräldrar. Ju fler personer som har insyn i klassens ekonomi, ju större är chansen att man slipper konstiga och obefogade utgifter.

Att förvara klasskassan i kontanter är ej att rekommendera, öppna ett konto så är det lätt att hålla koll på pengarna!

Vad säger skatteverket?

Skolklasser samlar ofta ihop pengar till t.ex. skolresor genom att utföra enklare arbeten.

Om skolan står som betalningsmottagare behöver den normalt inte betala skatt eller sociala avgifter på ersättning för elevernas arbete. Arbetet ses då som ett led i utbildningen på grundskole- eller gymnasienivå, och skolan får fritt använda pengarna för skolresor eller liknande gemensamma ändamål.

Om vuxna elever, på t.ex. högskolenivå, arbetar ses det däremot normalt som lön för respektive elev. Utbetalaren ska då både dra skatt och betala socialavgifter.

Vad säger skollagen?

“I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Utöver de enstaka och obetydliga kostnader som beskrivs ovan får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader i samband med skolresor och liknande aktiviteter som ersätts av vårdnadshavaren på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever och vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara högre än huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

Bestämmelsen är ny och infördes i samband med den nya skollagen som började gälla den 1 juli 2011. Enligt propositionen är skolresor och andra
utflykter sedan länge en naturlig del av utbildningen som ger värdefulla kunskaper, erfarenheter och upplevelser för eleverna.
Utgångspunkten är att finansieringen av skolresor ska ske av huvudmannen eller skolan eller genom att elever frivilligt samlar in pengar till kostnaden.

Med den nya bestämmelsen förtydligas att det inte är förbjudet att låta kostnader för enskilda skolresor, utflykter eller liknande aktiviteter ersättas av elever eller deras vårdnadshavare på frivillig väg.
Bidraget från elever eller deras vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. Det får inte finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten.
Vårdnadshavare får enligt propositionen bara betala för det egna barnet.

Aktiviteterna ska vidare vara öppna för alla elever oavsett om eleven eller dennes vårdnadshavare väljer att bidra eller inte. Det är inte godtagbart att
skolan erbjuder en kostnadsfri alternativ verksamhet för de elever vars vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter som är en del av utbildningen.
Är den kostnadsbelagda aktiviteten att betrakta som en del av utbildningen ska alla elever få delta.”

Texten är ett utdrag från Skolverkets PDF Avgifter i skolan.
Läs hela texten här.