Vad säger skollagen?

Posted · Add Comment

”I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av
vårdnadshavare på frivillig väg. Utöver de enstaka och obetydliga kostnader som beskrivs ovan får det i enstaka fall 
under ett läsår förekomma kostnader i samband med skolresor och liknande aktiviteter som ersätts av vårdnadshavaren
på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever och vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara
högre än huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. Bestämmelsen är ny och infördes i samband
med den nya skollagen som började gälla den 1 juli 2011. Enligt propositionen är skolresor och andra
utflykter sedan länge en naturlig del av utbildningen som ger värdefulla kunskaper, erfarenheter och upplevelser för eleverna.
Utgångspunkten är att finansieringen av skolresor ska ske av huvudmannen eller skolan eller genom att elever
frivilligt samlar in pengar till kostnaden. Med den nya bestämmelsen förtydligas att det inte är förbjudet att låta
kostnader för enskilda skolresor, utflykter eller liknande aktiviteter ersättas av elever eller deras vårdnadshavare på frivillig väg.
Bidraget från elever eller deras vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. Det får inte finnas
någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten.
Vårdnadshavare får enligt propositionen bara betala för det egna barnet. Aktiviteterna ska vidare vara öppna
för alla elever oavsett om eleven eller dennes vårdnadshavare väljer att bidra eller inte. Det är inte godtagbart att
skolan erbjuder en kostnadsfri alternativ verksamhet för de elever vars vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter
som är en del av utbildningen.
Är den kostnadsbelagda aktiviteten att betrakta som en del av utbildningen ska alla elever få delta.”

Texten är ett utdrag från Skolverkets PDF Avgifter i skolan.
Läs hela texten här.

Comments are closed.

 
  • ÄventyrsbanaTidsåtgång: ca 2h Antal/lag: 7-8 personer Puls: +++ Klurighet: ++
  • VattensportTidsåtgång: 1-2h Antal/lag: 3-5 personer Puls: +++++ Klurighet: ++
  • Mästarnas MästareTidsåtgång: ca 2h Antal/lag: 4-8 personer Puls: ++++ Klurighet: +++++
  • Bumper BallTidsåtgång: 1-2h Antal/lag: 4 personer Puls: +++++ Klurighet: +++