När ska vi betala

Posted · Add Comment

I det fall att särskilda betalningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av arrangören vid beställningen. För övriga resor gäller:
1. Anmälningsavgift 20 % av resans totalkostnad erläggs enligt arrangörens anvisningar. Vilket skall betalas senast 10 dagar från fakturadatum
2. Slutlikvid skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresa.
3. Kostnaden för extra arrangemang, utöver vad som betalats enligt punkt 1 och 2 ovan, faktureras. Beställaren har efter hemkomst att erlägga kostnaden inom 10 dagar från fakturadatum.
4. Påminnelseavgift tillkommer. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelägen

Comments are closed.

 
  • MarinmuseumTidsåtgång: ca 4h Puls: + Klurighet: +
  • Mästarnas MästareTidsåtgång: 2-3h Antal/lag: 5-10 personer Puls: ++++ Klurighet: +++++
  • VattensportTidsåtgång: 1-2h Antal/lag: 3-5 personer Puls: +++++ Klurighet: ++
  • Bumper BallTidsåtgång: 2h Antal/lag: 4 personer Puls: +++++ Klurighet: +++